Інструкція для посади "Начальник ремонтної майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник ремонтної майстерні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи з питань організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - виробничі потужності і перспективи розвитку ремонтного виробництва;
      - спеціалізацію ділянок та цехів і виробничі зв'язки між ними;
      - перелік, технічні характеристики обладнання ділянок та цехів і правила його технічної експлуатації;
      - конструктивні особливості автотранспортних засобів, вимоги до технічно справних автотранспортних засобів;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - організацію оперативного контролю виконання ремонтних робіт;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник ремонтної майстерні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник ремонтної майстерні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник ремонтної майстерні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник ремонтної майстерні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та контролює виробничий процес технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, їх агрегатів, складових одиниць, механізмів та систем.

2.2. Бере участь у розробці виробничої програми і графіків надходження автотранспортних засобів на технічне обслуговування.

2.3. Аналізує результати роботи ремонтного виробництва.

2.4. Здійснює роботу з удосконалення організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, технології, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищення якості ремонту, економії усіх видів ресурсів.

2.5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію обладнання майстерні ремонтної, безпечні умови праці.

2.6. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку ремонтного виробництва і модернізації обладнання.

2.7. Забезпечує контроль за раціональним використанням енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей.

2.8. Координує роботу майстрів ділянок і цехів.

2.9. Забезпечує правильне розміщення робітничих кадрів у підрозділах.

2.10. Забезпечує проведення виробничих інструктажів, дотримання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни.

2.11. Організовує облік та своєчасне складання звітності про виробничу діяльність майстерні.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник ремонтної майстерні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник ремонтної майстерні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник ремонтної майстерні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник ремонтної майстерні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник ремонтної майстерні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник ремонтної майстерні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник ремонтної майстерні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник ремонтної майстерні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник ремонтної майстерні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник ремонтної майстерні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.