Інструкція для посади "Фотокореспондент спеціальний періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фотокореспондент спеціальний періодичного видання" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні та нормативні матеріали з техніки виконання фоторобіт;
      - технічні режими фотографування і оброблення знімків;
      - будову й правила експлуатації фотообладнання;
      - матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики;
      - порядок оформлення замовлень та обліку виконаних робіт;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі фотожурналістики;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - етику ділового спілкування.

1.4. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує спеціальні завдання завідувача відділу фотоілюстрування щодо оперативного забезпечення періодичного видання ілюстративним матеріалом.

2.2. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі культури й мистецтва.

2.3. Готує на високому художньому й професійному рівні найвідповідальніші фотознімки для відображення актуальної інформації, забезпечує їх достовірність, додержання етики та норм громадської моралі.

2.4. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні і за кордоном.

2.5. Подає пропозиції щодо підготовлення фоторепортажів, фотозаміток, фотонарисів тощо.

2.6. Застосовує різноманітні операторські способи для наочного відтворення засобами фотографії реальних подій, картин дійсності, а також підготовлення фотошаржів, карикатур тощо.

2.7. Використовує мистецтво фотографії, художню майстерність, власне естетичне чуття для підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання.

2.8. Підтримує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами.

2.9. Працює з авторами щодо ілюстративного оформлення текстових матеріалів.

2.10. Постійно підвищує свій професійний рівень.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фотокореспондент спеціальний періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.