Інструкція для посади "Фотокореспондент періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фотокореспондент періодичного видання" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з техніки виконання фоторобіт;
      - технічні режими фотографування і оброблення знімків;
      - будову й правила експлуатації фотообладнання;
      - матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики;
      - порядок оформлення замовлень і обліку виконаних робіт;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі фотожурналістики;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - етику ділового спілкування.

1.4. Фотокореспондент періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фотокореспондент періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фотокореспондент періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фотокореспондент періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує періодичне видання фотоілюстративним матеріалом для більш повного й достовірного висвітлення подій та фактів.

2.2. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі культури й мистецтва для своєчасного відображення їх у періодичному виданні.

2.3. Подає пропозиції стосовно ілюстрування текстового інформаційного матеріалу, підготовлення фоторепортажів, фотозаміток, фотоетюдів, фотонарисів тощо.

2.4. Виконує замовлення з виготовлення ілюстративних матеріалів на високому художньому й професійному рівні, забезпечує їх достовірність, додержання етики та норм громадської моралі.

2.5. Застосовує різноманітні операторські способи для наочного відтворення засобами фотографії реальних подій, картин дійсності, а також підготовлення фотошаржів, карикатур тощо.

2.6. Використовує мистецтво фотографії, художню майстерність, власне естетичне чуття для підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання.

2.7. Підтримує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами.

2.8. Працює з авторами щодо ілюстрування статей.

2.9. Постійно підвищує свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фотокореспондент періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фотокореспондент періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фотокореспондент періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фотокореспондент періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фотокореспондент періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фотокореспондент періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фотокореспондент періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фотокореспондент періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фотокореспондент періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фотокореспондент періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.