Інструкція для посади "Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва I категорії - не менше 2 років. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва III категорії - не менше 2 років. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва - не менше 1 року. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічного підготовлення та організації виробництва;
      - технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва;
      - редакційне й поліграфічне устаткування, зокрема: цифрові фотокамери, фотоосвітлювальні апарати, цифрове друкарське й брошурувально-палітурне устаткування;
      - обчислювальну математику;
      - системи перетворення сигналів;
      - дискретне перетворення та квантування;
      - архітектуру електронно-обчислювальних машин і комп'ютерів;
      - мікропроцесори та мови їх програмування;
      - послідовний, паралельний та інші інтерфейси введення-виведення сигналів;
      - компоненти комп'ютерної техніки;
      - цифрові засоби запису інформації;
      - принципи роботи локальних інформаційних мереж;
      - техніку та методи під'єднання комп'ютера до інтернету;
      - програми пошуку та перегляду інформації у великих масивах даних;
      - файлові системи й системи відновлення даних;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє алгоритм технології виготовлення видавничої і поліграфічної продукції.

2.2. Проектує структурну схему видавничо-поліграфічної системи.

2.3. Вибирає поопераційне технологічне устаткування, пристрої передавання інформаційних потоків, проміжні носії та формати для зберігання і перенесення інформації, засоби контролю якості напівфабрикатів і готової продукції.

2.4. Проектує, розробляє або рекомендує операційні системи й програмне забезпечення для опрацювання інформації.

2.5. Інсталює технічні елементи видавничо-поліграфічних систем, їх програмне забезпечення та інтерфейси.

2.6. Проектує і реалізує локальні мережі між технічними пристроями.

2.7. Виконує калібрування засобів для відтворення кольорових зображень та оцінювання їх показників.

2.8. Визначає параметри й налагоджує роботу сканерів, цифрових фотокамер і фотоосвітлювальних апаратів, цифрового друкарського й брошурувально-палітурного устаткування.

2.9. Періодично перевіряє роботу видавничо-поліграфічних систем.

2.10. Створює системи автоматизованого керування виробництвом і забезпечує їх засобами захисту від несанкціонованого втручання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.