Інструкція для посади "Інженер садово-паркового господарства II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер садово-паркового господарства II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера садово-паркового господарства - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань зеленого будівництва та утримання зелених насаджень;
      - основи проектування об'єктів зеленого будівництва та технологію виробничих процесів створення та утримання різних видів зелених насаджень;
      - стандарти на садивний матеріал;
      - будівельні норми і правила;
      - передовий досвід у галузі зеленого будівництва та утримання зелених насаджень;
      - асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав;
      - технологічні характеристики машин і механізмів, що використовуються під час створення та догляду системи зелених насаджень;
      - основи економіки, організації виробництва та праці, систему оплати і нормування праці у зеленому господарстві;
      - норми і правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер садово-паркового господарства II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер садово-паркового господарства II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер садово-паркового господарства II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер садово-паркового господарства II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво зеленим будівництвом, формуванням зелених насаджень різного функціонального призначення.

2.2. Контролює виконання робіт з утримання озеленювальних об'єктів, готує необхідну документацію для виконання цих робіт.

2.3. Розробляє проекти поточних і перспективних планів робіт з озеленення міста та утримання зелених насаджень.

2.4. Контролює якість та дотримання технології виконуваних робіт, використання машин і механізмів за призначенням.

2.5. Здійснює приймання площ під озеленення від замовника, розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення.

2.6. Бере участь у розробленні заходів щодо наукової організації праці, підвищення продуктивності та якості робіт, культури виробництва.

2.7. Сприяє впровадженню у виробництво передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо озеленення міст та утримання зелених насаджень.

2.8. Провадить роботу з підвищення кваліфікації кадрів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер садово-паркового господарства II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер садово-паркового господарства II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.