Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів;
      - основні види електротехнічних матеріалів;
      - їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи;
      - назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво та організацію робочого місця;
      - прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги;
      - правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом;
      - правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II;
      - прийоми і послідовність виконання такелажних робіт.

1.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

2.2. Монтує і ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури.

2.3. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей.

2.4. Чистить контакти і контактні поверхні.

2.5. Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В.

2.6. Прокладає встановлювальні проводи і кабелі.

2.7. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт.

2.8. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування.

2.9. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання.

2.10. Працює пневмо- та електроінструментом.

2.11. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги.

2.12. Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони тощо - встановлення з вмиканням у мережу.

5.2. Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром.

5.3. Деталі прості - спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - виготовлення та встановлення.

5.4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стисненим повітрям, змазування, заміна щіток.

5.5. Електроди заземлюючі - встановлення і забивання.

5.6. Ілюмінація - встановлення.

5.7. Конструкції зі сталі та інших металів під електроприлади - виготовлення і встановлення.

5.8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, зачищення і обпилювання контактів, їх заміна та змазування, заміна дугогасних пристроїв.

5.9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо - розбирання, ремонт і складання.

5.10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт та заміна.

5.11. Трансформатори зварювальні - розбирання, нескладний ремонт, складання, встановлення клемного щитка.

5.12. Цоколі електроламп - паяння кінців.

5.13. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - виготовлення і встановлення.

5.14. Щитки та коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників та рубильників.