Інструкція для посади "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарні знання про електротехніку, телеавтоматику, диспетчерське устаткування та апаратуру, призначення і умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
      - назву та призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури;
      - способи запобігання корозії металів;
      - загальні відомості про властивості сталі, міді, латуні, алюмінію, ізоляційних матеріалів, обмотувальних проводів, мастильних матеріалів;
      - правила поводження з масляними фарбами і розчинниками;
      - основні марки покривних лаків, фарб і кабельних мастик.

1.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості допоміжні роботи із заміни, промивання і чищення деталей під час ремонту та експлуатаційно-технічного обслуговування знеструмленого диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики.

2.2. Перевіряє наявність напруги за допомогою контрольної машини або вольтметра.

2.3. Знімає джут з кабелю.

2.4. Заготовляє залізні скоби та болти.

2.5. Здійснює слюсарну обробку нескладних деталей під розмір після відливання.

2.6. Сортує і розбирає вироби і матеріали за зовнішнім виглядом.

2.7. Упаковує електровимірювальні прилади і апаратуру для перевезення та транспортує їх.

2.8. Маркує і фарбує поверхні готовими фарбами без термічного оброблення.

2.9. Здійснює антикорозійне змазування деталей.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бирки, маркування - заміна.

5.2. Затискачі на складаннях - чищення.

5.3. Кабелі - зачищення, лудіння і паяння кінців.

5.4. Лампи сигнальні та освітлювальні - заміна.

5.5. Отвори у перегородках і стінках - пробивання.

5.6. Панелі та інші деталі - ґрунтування та фарбування.

5.7. Прокладки, скоби, шайби - виготовлення.

5.8. Шнури - заготівля.