Інструкція для посади "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила виконання нескладних робіт з ремонту і обслуговування лінійних та кабельних споруд, конструкції і типи обслуговуваних кабелів, ізоляційних матеріалів, обмотувальних та монтажних проводів;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
      - прийоми обробки чорних і кольорових металів та ізоляційних матеріалів;
      - властивості просочувальних і покривних лаків та ущільнювальних і мастильних матеріалів.

1.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування, розбирання, ремонт і складання диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики.

2.2. Встановлює на щитах прилади з вмиканням їх для перевірки під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

2.3. Здійснює лудіння та паяння твердим і м'яким припоями.

2.4. Монтує всі типи запобіжників на панелях.

2.5. Прокладає, обробляє і зрощує контрольні кабелі.

2.6. Чистить контакти і контактні поверхні.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура і прилади - вирізання за розміром скла, встановлення, укріплення та промазування його.

5.2. Деталі приладів - свердління, зенкування і розпилювання некруглих отворів.

5.3. Кабелі - продзвонювання.

5.4. Кабелі контрольні - прокладання по стіні у трубках по конструкціях і закріплення у кабельних шахтах або тунелях.

5.5. Коробки затискні - складання із заміною затискачів.

5.6. Панелі - закладання отворів, установлення ламп і рубильників.

5.7. Поверхні металеві - зачищення і зашліфовування під паяння, полуду і оксидування.

5.8. Шнури, штепселі, кнопки, мікрофонні трубки - ремонт.