Інструкція для посади "Черговий на переправі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий на переправі" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок роботи переправи;
      - правила перевезення пасажирів, вантажів, автогужевого транспорту;
      - розклад руху суден переправи;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Черговий на переправі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий на переправі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий на переправі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий на переправі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу переправи.

2.2. Приймає та відправляє судна переправи згідно з розкладом (графіком) руху.

2.3. Забезпечує безпеку посадки пасажирів, вантаження та розвантаження автогужевого транспорту та виконання заходів з протипожежної безпеки.

2.4. Не дозволяє перевантаження суден вище встановленої вантажо- та пасажиромісткості.

2.5. Забезпечує безпечну стоянку дебаркадерів (стоїчних суден) і своєчасне їх переміщення під час зміни рівня води.

2.6. Стежить за станом та збереженням устаткування та інвентарю переправи, надійністю будови містків, поручнів та швартовних засобів, вживає заходів щодо усунення їх зіпсованості.

2.7. Веде журнал приймання та здавання зміни.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий на переправі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий на переправі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий на переправі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий на переправі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий на переправі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий на переправі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий на переправі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий на переправі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий на переправі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий на переправі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий на переправі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий на переправі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий на переправі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий на переправі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий на переправі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий на переправі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.