Інструкція для посади "Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, положення, державні стандарти та інші нормативні документи, що стосуються питань виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів;
      - тарифне керівництво;
      - технологію виконання геологорозвідувальних робіт, техніку і технологію виробництва НБМ;
      - стан та перспективи розширення мінерально-сировинної бази;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі прогресивної технології розроблення піщано-гравійних родовищ, збагачення та поставки НБМ;
      - економіку, організацію перевезення та управління на транспорті, організацію праці та управління виробництвом;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу служби та ефективну взаємодію портів та інших структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на успішне і якісне виконання планових завдань виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів (НБМ).

2.2. Забезпечує якість НБМ, що поставляються, згідно з вимогами технічних умов.

2.3. Проводить технічну політику у створенні та впровадженні нових технічних засобів та прогресивної технології розроблення піщано-гравійних родовищ, добування, збагачення та завантаження НБМ.

2.4. Забезпечує укріплення та підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази і технічних засобів виробництва НБМ на основі досягнень науково-технічного прогресу, широкого впровадження передових методів праці, своєчасного і якісного забезпечення геологічних та маркшейдерських робіт.

2.5. Здійснює контроль за проведенням робіт з розкриття руслових і заплавних піщано-гравійних родовищ, створення підходів до них, рибогосподарської меліорації, рекультивації (вирівнювання) дна рік і водоймищ, запобігання зниженню рівнів води в річках, виставлення створів та орієнтирів для роботи земснарядів та плавкранів, русловим зйомкам розроблюваних родовищ та інших робіт шляхового профілю.

2.6. Забезпечує заходи з охорони навколишнього середовища під час розроблення родовищ НБМ, проведення рекультивації виїмок і відвалів нетоварних фракцій та інші природоохоронні заходи.

2.7. Організовує розроблення проектів оптових цін на НБМ і вносить пропозиції щодо їх зміни, а також тарифів на перевезення та перероблення НБМ.

2.8. Проводить роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни.

2.9. Бере участь у доборі та розстановці експлуатаційних кадрів і плавскладу.

2.10. Організовує ведення обліку та установленої звітності щодо виконання планів виробництва та поставок НБМ.

2.11. Здійснює нагляд за дотримуванням правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.