* *
Інструкція для посади "Начальник каси міської квиткової", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник каси міської квиткової" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи квиткових кас;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - тарифи та форми проїзних квитків внутрішнього водного транспорту;
      - схеми і основні маршрути руху;
      - порядок видачі та правила оформлення безкоштовних проїзних квитків і посвідчень;
      - оперативний облік видачі та касову звітність щодо реалізації проїзних квитків;
      - правила ведення діловодства;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила та норми виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник каси міської квиткової призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник каси міської квиткової підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник каси міської квиткової керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник каси міської квиткової під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає форми та потребу в проїзних квитках на внутрішньому водному транспорті на плановий період.

2.2. Організовує централізоване виготовлення проїзних квитків і забезпечує ними міські квиткові каси, філіали транспортних агентств та інші організації.

2.3. Здійснює продаж усіх видів проїзних квитків за безготівковим розрахунком.

2.4. Видає безкоштовні проїзні квитки та посвідчення транспортним підприємствам і установам, інвалідам Вітчизняної війни, персональним пенсіонерам та іншим громадянам.

2.5. Забезпечує облік та збереження бланків проїзних квитків і посвідчень.

2.6. Контролює роботу квиткових кас щодо реалізації проїзних квитків.

2.7. Веде зведену касову звітність стосовно реалізованих квитків.

2.8. Складає в установленому порядку акти на знищення нереалізованих проїзних квитків.

2.9. Керує підлеглим персоналом і контролює додержання ним трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник каси міської квиткової має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник каси міської квиткової має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник каси міської квиткової має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник каси міської квиткової має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник каси міської квиткової має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник каси міської квиткової має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник каси міської квиткової має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник каси міської квиткової має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник каси міської квиткової має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник каси міської квиткової несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.