* *
Інструкція для посади "Начальник каси головної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник каси головної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді оператора поштового зв'язку і класу - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, положення та нормативні документи, які відносяться до ведення касових операцій філіалами (структурними підрозділами) підприємства;
      - інструкції з обліку готівки, матеріальних цінностей, квитанційних книг, із супроводження і охорони цінностей;
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - правила роботи з електронними комплексами та обчислювальними машинами, які застосовуються під час здійснення касових операцій;
      - основні знання з економіки;
      - організацію виробництва;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник каси головної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник каси головної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник каси головної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник каси головної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу працівників каси головної та операторів із супроводження, які здійснюють перевезення готівки.

2.2. Провадить необхідний інструктаж про порядок перевезення готівки та користування вогнепальною зброєю під час виконання службових обов'язків.

2.3. Одержує готівку в установах банку та здає надлімітні залишки.

2.4. Бере участь у підготовці документів, запаковуванні брезентових сумок (мішків) з готівкою та контролює їх відправку до відділень зв'язку.

2.5. Бере участь у розпаковуванні брезентових сумок (мішків) з надлімітними залишками, що надійшли з відділень зв'язку.

2.6. Забезпечує облік і збереження готівки, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших умовних цінностей та квитанційних книжок суворої звітності.

2.7. Контролює дотримання ліміту готівки, встановленої для каси головної та своєчасність здання в банк надлімітних залишків готівки.

2.8. Організовує і контролює відправку знаків поштової оплати, квитанційних книжок.

2.9. Контролює ведення касової книги обліку готівки і платіжних документів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник каси головної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник каси головної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник каси головної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник каси головної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник каси головної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник каси головної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник каси головної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник каси головної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник каси головної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник каси головної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник каси головної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник каси головної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник каси головної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник каси головної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник каси головної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник каси головної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.