Інструкція для посади "Матрос пожежний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Матрос пожежний" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації, підготовка на спеціальних курсах та стаж роботи за професією матроса - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови судна і його корпусу, призначення й розташування суднових відсіків та приміщень;
      - розташування на судні протипожежного устаткування, майна та інвентарю, його правильне застосування;
      - будову та дію переносного й мобільного устаткування для гасіння пожежі, враховуючи пристрої, насоси та устаткування щодо рятування людей та майна;
      - системи виявлення пожежі та стаціонарні системи пожежогасіння;
      - заходи протипожежної безпеки та небезпеки, які пов'язано зі зберіганням та використанням паливно-мастильних матеріалів;
      - дії в боротьбі з пожежею в морі та в порту;
      - способи виконання простих малярних, такелажних та інших суднових робіт.

1.4. Матрос пожежний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Матрос пожежний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Матрос пожежний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Матрос пожежний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стежить за справним станом протипожежного устаткування, майна та інвентарю на судні, вміє користуватися ним.

2.2. Регулярно перевіряє засоби пожежогасіння та протипожежний інвентар.

2.3. Перевіряє протипожежний стан трюмів, забезпечує дотримання правил пожежної безпеки під час виконання вантажних операцій та проведення на судні ремонтних робіт і робіт із використанням відкритого вогню.

2.4. На наливних суднах виконує переключання основних клінкетів на палубі.

2.5. Несе пожежну вахту.

2.6. Виконує суднові роботи за вказівкою старшого помічника капітана.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Матрос пожежний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Матрос пожежний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Матрос пожежний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Матрос пожежний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Матрос пожежний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Матрос пожежний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Матрос пожежний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Матрос пожежний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Матрос пожежний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Матрос пожежний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Матрос пожежний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Матрос пожежний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Матрос пожежний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Матрос пожежний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Матрос пожежний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Матрос пожежний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.