Інструкція для посади "Матрос 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Матрос 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, первинна професійна підготовка та стаж роботи на суднах у складі палубної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаний із функціями несення ходової навігаційної вахти під керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови судна і його корпусу, призначення й розташування суднових відсіків, приміщень і систем;
      - будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них;
      - принцип будови і правила користування механізованими люковими закриттями;
      - терміни, визначення команд, які застосовуються на судні;
      - правила користування відповідним внутрішнім зв'язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації;
      - процедури несення безпечної вахти;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
      - дії під час аварій та сигналів тривоги;
      - правила приймання й передавання повідомлень за допомогою світлових та прапорових сигналів, у тому числі сигналів про лиха;
      - правила користування судновими рятувальними засобами й рятувальними шлюпками з ручним механічним приводом;
      - принцип будови й правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт, англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.

1.4. Матрос 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Матрос 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Матрос 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Матрос 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у несенні ходової вахти на містку й несе стоянкову вахту біля трапу згідно із судновим розкладом.

2.2. Прибирає палуби та суднові приміщення.

2.3. Бере участь у суднових роботах, роботах із технічного обслуговування корпусної частини, у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентарю до навантаження, вивантаження та прибирання їх по-похідному, у відкриванні й закриванні люків трюмів.

2.4. Бере участь у швартовних роботах згідно із судновим розкладом.

2.5. Виконує роботи, пов'язані з вантажними операціями: перед їх проведенням стежить за тим, щоб люкові кришки було надійно закріплено, горловини цистерн задраєно, трубопроводи й трюмні трапи справні, лляла, стічні колодязі, приймальні сітки були чисті, лляльні кришки щільно зачинено; під час вантажних операцій стежить за розміщенням вантажу (за вказівкою другого помічника капітана), контролює сепарування вантажу й у разі необхідності здійснює облік вантажу; стежить за збереженістю вантажу в трюмі й не допускає до навантаження вантажні місця, які мають несправну тару або неясне маркування, що не відповідає документації; забезпечує порядок і чистоту в трюмі; негайно доповідає про порушення або ушкодження, які було знайдено, про припинення вантажних операцій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Матрос 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Матрос 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Матрос 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Матрос 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Матрос 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Матрос 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Матрос 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Матрос 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Матрос 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Матрос 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Матрос 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Матрос 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Матрос 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Матрос 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Матрос 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Матрос 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.