* *
Інструкція для посади "Береговий матрос 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Береговий матрос 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та порядок виконання дій, що пов'язані зі швартуванням суден;
      - сигнали, що подаються із судна та з берега;
      - призначення та правила користування під час швартування такелажем, інвентарем, інструментом;
      - час прибуття та відправлення суден, які оброблюються на причалі;
      - порядок виконання простих малярних та теслярських робіт;
      - правила надання допомоги потерпілим на воді.

1.4. Береговий матрос 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Береговий матрос 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Береговий матрос 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Береговий матрос 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі види робіт, які пов'язано зі швартуванням суден до причалу, борту судна, дебаркадеру.

2.2. Проводить постановку на швартовні бочки, заведення швартовів за допомогою шлюпки або катеру.

2.3. Установлює та забирає перехідні містки (трапи) з причалу на судно.

2.4. Віддає швартовні кінці.

2.5. Прибирає причал та територію, що прилягає до нього.

2.6. Бере участь у ремонті та пофарбуванні інвентарю та облаштуванні причалу.

2.7. Здійснює нагляд за справним станом причальних та рятувальних засобів.

2.8. Вживає заходів щодо надання допомоги потерпілим на воді та в районі причалу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Береговий матрос 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Береговий матрос 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Береговий матрос 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Береговий матрос 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Береговий матрос 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Береговий матрос 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Береговий матрос 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Береговий матрос 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Береговий матрос 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Береговий матрос 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.