* *
Інструкція для посади "Береговий боцман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Береговий боцман" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією матроса - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та порядок виконання робіт із швартування суден;
      - команди та сигнали, що подаються із судна та з берега;
      - правила користування такелажем, інвентарем та інструментом під час швартування;
      - види, розміри, марки шкіперського майна та інших матеріалів та правила їх зберігання;
      - призначення такелажу;
      - види такелажних робіт, способи виготовлення та ремонту речей шкіперського майна (матки, кранці тощо);
      - правила ведення прибутково-видаткової документації;
      - на технічних ділянках шляху, морських каналах, дистанціях шляху та гідрографічних базах додатково: правила користування вантажно-підйомними механізмами;
      - способи виконання теслярських, слюсарних та малярних робіт в обсязі тесляра 3 розряду, слюсаря та маляра 2 розряду;
      - правила розбивання та маркування ручного лоту та промірного тросу;
      - правила керування весловим та двигунним човном (шлюпкою);
      - гранично допустиму вантажність та пасажиромісткість плавзасобів, що обслуговуються.

1.4. Береговий боцман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Береговий боцман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Береговий боцман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Береговий боцман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє готовність причалів до швартування суден.

2.2. Забезпечує безпеку стоянки біля причалу дрібних плавзасобів.

2.3. Проводить систематичний огляд причалів та здійснює їх дрібний ремонт.

2.4. Утримує в повсякчасній готовності протипожежний інвентар, пожежні проїзди до причалів і в зимовий період пожежні майни.

2.5. Приймає, зберігає, видає та веде облік шкіперського майна та інших матеріалів.

2.6. Складає заявки та вимоги на їх отримання.

2.7. Забезпечує робітників необхідним інструментом та робочим інвентарем.

2.8. Керує береговими матросами, робітниками та прибиральниками причалів під час виконання швартовних робіт та робіт з ремонту шкіперського майна.

2.9. Забезпечує належний порядок на причалі.

2.10. На технічних ділянках шляху, морських каналах, дистанціях шляху, гідрографічних базах додатково виконує поточний ремонт дрібних плавзасобів та їх пофарбування; керує навантажувально-розвантажувальними роботами; забезпечує безпечне перевезення людей та вантажів на дрібних плавзасобах.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Береговий боцман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Береговий боцман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Береговий боцман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Береговий боцман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Береговий боцман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Береговий боцман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Береговий боцман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Береговий боцман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Береговий боцман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Береговий боцман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Береговий боцман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Береговий боцман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Береговий боцман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Береговий боцман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Береговий боцман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Береговий боцман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.