Інструкція для посади "Капітан портового нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан портового нагляду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший капітан портового нагляду: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана портового нагляду: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. Капітан портового нагляду: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана суден прибережного плавання (чи штурмана далекого плавання): для бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 500 до 3000 (чи капітана малого плавання) або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 3000 й більше (чи штурмана далекого плавання). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні закони, постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи, які спрямовано на забезпечення безпеки мореплавання і стоянки суден у порту;
      - правила Регістру судноплавства України;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - норми забезпечення суден навігаційним устаткуванням, засобами зв'язку, рятувальними засобами та іншим обладнанням;
      - місцеві правила плавання;
      - навігаційне та гідрографічне устаткування порту та вод, що прилягають до порту;
      - глибини в порту й на підхідних фарватерах;
      - інструкцію про порядок оформлення приходу та відходу суден;
      - чинні правила завантаження суден із метою збереження ними мореплавних властивостей;
      - види та правила оформлення суднової документації;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - основи економіки;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Капітан портового нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан портового нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан портового нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан портового нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює в порту виконання суднами та організаціями вимог чинних правил, наказів, інструкцій і розпоряджень, які спрямовано на забезпечення безпеки мореплавання та стоянки суден у порту.

2.2. Перевіряє мореплавний стан суден, їх готовність до плавання відповідно до вимог чинних нормативних документів, організацію вахтової суднової служби на суднах, які стоять у порту, наявність відповідно до встановлених норм навігаційного устаткування, засобів зв'язку, аварійного майна, рятувальних засобів та іншого обладнання, яке пов'язано із забезпеченням безпеки мореплавання.

2.3. Перевіряє наявність та належне оформлення суднових документів у відповідності до Кодексу торговельного мореплавства України, положеннями міжнародних конвенцій, правилами класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, наказами та розпорядженнями Укрморрічфлоту.

2.4. Забезпечує дотримання правил навантаження та закріплення палубних вантажів із метою запобігання зміщення їх під час плавання.

2.5. Перевіряє розрахунок остійності та завантаженість суден.

2.6. Контролює правильне використання суднами гідротехнічних споруд та рейдового устаткування.

2.7. Здійснює оформлення приходу та відходу суден.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан портового нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан портового нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан портового нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан портового нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан портового нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан портового нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан портового нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан портового нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан портового нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан портового нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан портового нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан портового нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан портового нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан портового нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан портового нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан портового нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.