Інструкція для посади "Інспектор з безпеки мореплавання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з безпеки мореплавання" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана морського судна - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - міжнародні нормативні акти, закони, постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, які регламентують безпеку мореплавання;
      - морське право;
      - основи економіки морського транспорту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інспектор з безпеки мореплавання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з безпеки мореплавання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з безпеки мореплавання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з безпеки мореплавання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє, розглядає та узгоджує нові національні й галузеві нормативно-правові документи з питань безпеки мореплавання відповідно до вимог чинного законодавства й міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань.

2.2. Переглядає, коригує та переробляє чинні нормативно-правові документи з метою досягнення їх відповідності вимогам чинного, законодавства України, а також міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань.

2.3. Бере участь у підготовці необхідних матеріалів для участі Держфлотінспекції України в роботі органів Міжнародної морської організації та інших міжнародних організацій.

2.4. Підготовляє пропозиції щодо впровадження в Україні міжнародних норм та розробляє заходи щодо виконання зобов'язань України за міжнародними конвенціями й іншими угодами з питань забезпечення безпеки мореплавання.

2.5. Забезпечує взаємодію та співробітництво відділу безпеки мореплавання з органами Держстандарту України й з відповідними підрозділами інших міністерств та відомств, установ та організацій України з питань забезпечення безпеки мореплавання.

2.6. Надає консультації працівникам судноплавних компаній із метою роз'яснення змісту вимог нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки мореплавання.

2.7. Розглядає та підготовляє пропозиції щодо коригування навчальних, тренажерних та інших програм підготовки плавскладу в навчальних закладах і тренажерних центрах морського профілю з метою виконання вимог чинних нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки мореплавання.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з безпеки мореплавання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з безпеки мореплавання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з безпеки мореплавання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з безпеки мореплавання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з безпеки мореплавання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з безпеки мореплавання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з безпеки мореплавання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з безпеки мореплавання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з безпеки мореплавання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з безпеки мореплавання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.