* *
Інструкція для посади "Агент морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент морський" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі комерційної експлуатації морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються морського агентування суден;
      - положення Кодексу торговельного мореплавства України;
      - основи морського права;
      - умови виконання чартерних рейсів;
      - Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс";
      - "Мінімальні норми ЮНКТАД для суднових агентів";
      - положення Митного кодексу України;
      - нормативні акти, що стосуються діяльності, комерційної експлуатації та обслуговування флоту;
      - обов'язкову постанову порту, звід звичаїв порту, правила перевезення вантажів на суднах;
      - будову судна;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів;
      - основи економіки;
      - організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Агент морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Своєчасно виконує всі приписи та дії, пов'язані з прибуттям, перебуванням і відходом судна з порту.

2.2. Інформує порт та інші зацікавлені організації про прихід судна, цілі заходу та умови його оброблення.

2.3. Знайомить капітана судна з портовими постановами та правилами, допомагає у налагодженні контактів із службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади, в організації обслуговування судна в порту.

2.4. Організовує надання буксирів, причалів, катерів тощо.

2.5. Виконує функції супервайзера, бере участь у складанні вантажного плану, контролює або проводить розрахунок остійності судна.

2.6. Організовує у разі необхідності сюрвейєрські огляди, виконання ремонтних робіт на судні.

2.7. Сприяє швидкому виконанню вантажно-розвантажувальних робіт на судні.

2.8. Оформлює митні документи та документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші суми для оплати вимог судновласника, що виникають із договору перевезення.

2.9. Сплачує за розпорядженням судновласника й капітана судна суми, пов'язані з перебуванням у порту.

2.10. Залучає вантажі для морських ліній.

2.11. Здійснює збір фрахту, експедирування вантажу, наймання екіпажів для роботи на суднах.

2.12. Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника або іншого довірителя.

2.13. Виступає від імені вантажовласника, а також договірною стороною учасників перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.

2.14. Організовує забезпечення судна водою, пальним та іншим постачанням.

2.15. Організовує надання своєчасної медичної допомоги членам суднового екіпажу та пасажирам.

2.16. Виконує доручення судновласника або капітана, у тому числі бере участь в оформленні заяв про морський протест та інші документи.

2.17. Веде встановлену документацію відповідно до звичайної практики морського агентування.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.