Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Командир загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж служби на командно-керівних посадах у воєнізованих гірничорятувальних частинах не менше 4 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення щодо вугільної промисловості; накази, розпорядження й інші настановчі документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності загону; наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію й керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; нормативні документи й методичні положення з профілактики аварій, виконання депресійних і газових знімань, діяльності реанімаційно-протишокових груп, газоаналітичних лабораторій, інших структурних підрозділів загону; порядок розроблення й погодження планів ліквідації аварій обслуговуваних загоном об'єктів, технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, показники небезпеки й рівень підготовленості обслуговуваних підприємств до рятування людей і ліквідації аварій; вітчизняні та закордонні досягнення гірничорятувальної науки й техніки; досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, профілактики й ліквідації аварій на шахтах та інших об'єктах; перспективи технічного, економічного й соціального розвитку загону та обслуговуваних об'єктів; методи господарювання та керування воєнізованим підрозділом; основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує оперативною, профілактичною, медичною, господарською та іншими видами діяльності загону; гірничорятувальними роботами під час ліквідації аварій на обслуговуваних та інших об'єктах. Забезпечує: належний рівень несення служби й професійної підготовки оперативного складу; режим цілодобової готовності до виїзду для рятування людей та ліквідації аварій за сигналом "Тривога"; ефективну взаємодію оперативних підрозділів загону й необхідну допомогу іншим гірничорятувальним частинам відповідно до чинної диспозиції; готовність, справність, правильне зберігання та своєчасний ремонт засобів технічного оснащення; розроблення і виконання виробничо-профілактичних заходів щодо зниження аварійної небезпеки обслуговуваних об'єктів і покращання їх підготовленості до ліквідації аварій; матеріально-технічне постачання, виконання комплексу робіт для збереження здоров'я й фізичної підготовки особового складу; укомплектованість кадрами всіх підрозділів. Організовує: на основі аналізу аварійної ситуації відповідно до оперативних планів виконання гірничорятувальних робіт, а також коригування тактики й технології їх проведення при зміні ситуації; роботу реанімаційно-протишокових груп, служби депресійних і газових знімань, газоаналітичних лабораторій та інших служб, які входять до складу загону проведення занять з командним і рядовим складом з розбирання виконаних гірничорятувальних робіт; тактичні навчання на обслуговуваних об'єктах; діяльність допоміжної гірничорятувальної служби. Бере участь: в обстеженні й оцінці аварійної ситуації, підготовці й виконанні заходів з її ліквідації; у розробленні й погодженні планів ліквідації аварій; у регулярних тренуваннях з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального оснащення для забезпечення фізичної й теплової витривалості. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації й звітності.