Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Завідувач каси театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції та інші нормативні документи щодо ведення квиткового господарства, отримання, зберігання, здачі грошових коштів; правила ведення касових та банківських операцій в частині ведення обліку та звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою квиткової каси. Забезпечує своєчасну обробку комплектів квитків. Вирізає квитки та направляє їх з відповідним оформленням документів, накладних до театрально-концертних (спортивно-видовищних) кас. Здійснює контроль наявності комплектів квитків, отримання, зберігання та повернення квитків та грошових коштів від реалізації квитків. Забезпечує поточний, попередній продаж та продаж квитків на замовлення, бронювання місць, повернення коштів глядачу у разі відміни заходу. Приймає та перевіряє щоденні звіти щодо продажу квитків касирами театрально-видовищного підприємства. В установленому порядку своєчасно готує здавання виручки касою до банку. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці касирів квиткової каси.