Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку, блок-схеми устаткування, що обслуговується; загальні знання і основні вимоги до релейного захисту і автоматики; правила вибору запобіжників за номінальною напругою, гранично вимкненим й номінальним струмом та умовами селективності; конструкції і захисні характеристики автоматів; принцип дії простих реле всіх видів та їх призначення; джерела і кола живлення постійного і змінного оперативного струму; вимірювальні трансформатори напруги, ємнісні подільники напруги трансформатори струму, апаратуру для перевірки простих захистів, пристрої регулювання струму й напруги; засоби перевірки і вимірювання опору ізоляції; режими акумуляторних батарей; правила користування монтерським інструментом і засобами вимірювання середньої складності; основи електротехніки, радіотехніки, високочастотного зв'язку і телеавтоматики. Повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує нескладні роботи з ревізії, технічного обслуговування, ремонту і монтажу апаратури і кіл вторинної комутації, складає схеми для випробовування трансформаторів струму і напруги. Здійснює механічне регулювання реле телемеханіки і автоматики, проводить ревізію блоків живлення, ремонт і регулювання контактів, пускачів і ключів керування всіх типів. Перевіряє маркування монтажних і принципових схем. Усуває пошкодження кабелів, відновлює ізоляцію. Виконує роботи за кресленнями, схемами, ескізами і складає ескізи, схеми і креслення простих деталей. Працює з перевірною і вимірювальною апаратурою.

Приклади робіт
Випрямляючі пристрої - ревізія. Котушки індукційні - перемотування. Котушки реле - заміна. Котушки вимкнення і ввімкнення - регулювання напруги спрацьовування. Опори, конденсатори та напівпровідникові прилади - заміна несправних. Пости високочастотні - ремонт механічної частини. Пристрої автоматичного ввімкнення резерву (АВР) ліній низької напруги - ревізія і регулювання. Реле газові, клапани перепускні - перевірка. Реле струму і напруги електромеханічні - перевірка й усунення дефектів у схемі внутрішніх з'єднань. Реостати секційні з послідовним і паралельним ввімкненням секцій - ремонт. Трансформатори напруги - перевірка схеми ввімкнення. Трансформатори струму, вмонтовані у вводи вимикачів, трансформаторів - визначення відгалужень і полярності обмоток. Шлейфи - вимірювання опорів.