Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку, блок-схеми устаткування, що обслуговується;
      - загальні знання і основні вимоги до релейного захисту і автоматики;
      - правила вибору запобіжників за номінальною напругою, гранично вимкненим й номінальним струмом та умовами селективності;
      - конструкції і захисні характеристики автоматів;
      - принцип дії простих реле всіх видів та їх призначення;
      - джерела і кола живлення постійного і змінного оперативного струму;
      - вимірювальні трансформатори напруги, ємнісні подільники напруги трансформатори струму, апаратуру для перевірки простих захистів, пристрої регулювання струму й напруги;
      - засоби перевірки і вимірювання опору ізоляції;
      - режими акумуляторних батарей;
      - правила користування монтерським інструментом і засобами вимірювання середньої складності;
      - основи електротехніки, радіотехніки, високочастотного зв'язку і телеавтоматики. Повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нескладні роботи з ревізії, технічного обслуговування, ремонту і монтажу апаратури і кіл вторинної комутації, складає схеми для випробовування трансформаторів струму і напруги.

2.2. Здійснює механічне регулювання реле телемеханіки і автоматики, проводить ревізію блоків живлення, ремонт і регулювання контактів, пускачів і ключів керування всіх типів.

2.3. Перевіряє маркування монтажних і принципових схем.

2.4. Усуває пошкодження кабелів, відновлює ізоляцію.

2.5. Виконує роботи за кресленнями, схемами, ескізами і складає ескізи, схеми і креслення простих деталей.

2.6. Працює з перевірною і вимірювальною апаратурою.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Випрямляючі пристрої - ревізія.

5.2. Котушки індукційні - перемотування.

5.3. Котушки реле - заміна.

5.4. Котушки вимкнення і ввімкнення - регулювання напруги спрацьовування.

5.5. Опори, конденсатори та напівпровідникові прилади - заміна несправних.

5.6. Пости високочастотні - ремонт механічної частини.

5.7. Пристрої автоматичного ввімкнення резерву (АВР) ліній низької напруги - ревізія і регулювання.

5.8. Реле газові, клапани перепускні - перевірка.

5.9. Реле струму і напруги електромеханічні - перевірка й усунення дефектів у схемі внутрішніх з'єднань.

5.10. Реостати секційні з послідовним і паралельним ввімкненням секцій - ремонт.

5.11. Трансформатори напруги - перевірка схеми ввімкнення.

5.12. Трансформатори струму, вмонтовані у вводи вимикачів, трансформаторів - визначення відгалужень і полярності обмоток.

5.13. Шлейфи - вимірювання опорів.