* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник нітрозування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника нітрозування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть технологічного процесу; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; технологічний режим і правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості сировини та продукту; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес нітрозування. Дозує сировину та напівфабрикати. Контролює та регулює процес нітрозування в суворо визначених температурних межах (+- 1 град. C). Регулює подавання холоду, розчину нітриту натрію та азотистої кислоти за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуально. Обслуговує реактори, чани, розчинники, котли, мірники, фільтри, дозери, насоси та інше устаткування. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Обліковує витрати сировини та напівфабрикатів. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Бере участь у роботах по ремонту устаткування.