Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Розчиняльник лаку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розчиняльника лаку 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи основного та допоміжного устаткування; основні характеристики лаків, які застосовує, та способи їх розведення; ємність відстойників та систему комунікацій лакопроводу; правила відбору проб та ведення технологічної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування багатокомпонентних розчинів на основі масляних, глифталевих та пентофталевих лаків. Готує компоненти, завантажує їх у ємності та подає розчинник. Розводить лаки до потрібної в'язкості, питомої ваги та концентрації у змішувачах. Фарбує лаки пігментом у разі необхідності. Регулює процес дозування та завантаження компонентів. Пускає, зупиняє устаткування та стежить за його роботою. Перекачує розведені лаки по системі лакопроводу у відстійники. Веде технологічну документацію.