* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випарювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть і методи технологічного процесу випарювання; фізико-хімічні властивості випарювальних розчинів; технологічний режим і правила регулювання процесу; державні стандарти і технічні умови на готову продукцію; будову і принцип роботи устаткування, яке обслуговується; правила відбору проб методику проведення контрольних аналізів; режим догляду за устаткуванням; правила роботи у вогне- та вибухонебезпечних умовах, навики слюсарної справи; видаткові норми і правила ведення обліку сировини та готової продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випарювання при атмосферному тиску у випарювальних апаратах різної конструкції, а також веде одноразові або початкові стадії багаторазового процесу випарювання в апаратах, які працюють під тиском вище атмосферного або під вакуумом; веде технологічний процес багаторазового випарювання (або останніх його стадій) у багатокорпусних випарних апаратах, які працюють під тиском вище атмосферного, або під вакуумом, або веде процес випарювання під вакуумом лабільних органічних речовин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Наповнює-завантажує випарні апарати розчинами, які підлягають концентруванню. Обігріває апарати топковими газами, парою, дифенильною сумішшю, маслом або іншими теплоносіями до температури, яка передбачена технологічним регламентом. Підтримує задані технологічні параметри випарювання: температуру, тиск, вакуум та інші регулюванням їх вручну за допомогою запірної арматури і вентилів. Контролює та реґулює рівні та концентрації розчинів, температуру, вакуум, питому вагу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Провадить аналізи, які передбачені робочою інструкцією. Зливає розчин і вивантажує продукт в збірники, охолоджує його і передає на склад або подальшу обробку. Обліковує сировину та вироблений готовий продукт. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування і комунікацій та виконує дрібний ремонт. Обслуговує устаткування: випарні апарати, реактори, скрубери, топки, напірні баки, мірники, збірники, вентилятори та ін.; контрольно-вимірювальні прилади, комунікації; у разі потреби обслуговує сушильне, фільтрувальне та інше основне і допоміжне устаткування. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Приклади робіт
Ведення окремих стадій технологічного процесу багаторазового випарювання культуральної рідини або дріжджової суспензії на багатокорпусних вакуум-випарних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.