Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер служби розподільних мереж II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби розподільних мереж - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту й технічного обслуговування устаткування розподільних мереж; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила Держнаглядохоронпраці; будівельні норми й правила (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; Правила застосування і випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; принципові схеми розподільних мереж; принципові схеми і принципи роботи релейних захистів, автоматичних і регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації і зв'язку; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає плани й організовує проведення перевірок технічного стану устаткування розподільних мереж. Складає графіки проведення ремонтів розподільних мереж, бере участь у розподілі матеріалів та устаткування по районах електричних мереж у відповідності до графіка ремонтів. Бере участь у розробленні і впровадженні методів ремонту і технічного обслуговування устаткування розподільних мереж та заходів щодо вдосконалення схеми електричних мереж. Надає допомогу районам електричних мереж у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування розподільних мереж. Бере участь у роботі комісій з приймання устаткування з капітального ремонту й монтажу. Розробляє експлуатаційні інструкції, технологічні карти проведення відповідних робіт і надає допомогу персоналу районів електричних мереж у розробленні місцевих інструкцій. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі устаткування розподільних мереж. Розглядає проекти нових і реконструйованих об'єктів розподільних мереж і підготовляє технічні умови на проектування. Контролює ведення робітниками районів електричних мереж технічної документації. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.