* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник коагуляції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника коагуляції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу; будову і принцип роботи основного и допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, готового продукту; технологічний режим; правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес коагуляції у дисперсних або колоїдних системах шляхом додавання різних коагулянтів: кислот, солей, спиртів та інших. Готує розчини (очищає, підігріває), приймає, дозує компоненти, коагулює, промиває, відстоює від кислого маточника, повторно промиває, фільтрує, передає на вакуум-змішувачі або центрифугу. У разі потреби провадить центрифугування, стабілізацію, сушіння, затарювання продукту і передавання на склад. Стежить за ходом технологічного процесу коагуляції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами хімічних аналізів. Регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, вакуум, концентрацію розчинів та інші. Відбирає проби. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує ємкості, дозери, змішувачі, відстійники та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обліковує витрати сировини. Веде технічну документацію. Очищає устаткування та прибирає робоче місце. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Приклади робіт
Розщеплення дисперсії тіоколу сульфогідратом натрію.