Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник окислення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника окислення 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, будову і правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; правила обслуговування устаткування, яке підлягає котлонагляду; методику розрахунків; фізико-хімічні властивості сировини та хімічних сполук окислювачів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес окислення або керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення середньої складності технологічного процесу окислення. Перевіряє справність устаткування. Готує та завантажує контактні апарати каталізатором. Випаровує, перегріває пару. Змішує газову пару з водяною парою. Подає із спиртовипарників парогазову суміш в контактні апарата. Охолоджує, провадить конденсацію, стабілізацію та стандартизацію отриманого продукту. Нейтралізує відроблений розчин. Провадить ректифікацію реагентів. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів параметри, які передбачені регламентом: температуру, тиск, кількість каталізатора, якість каталізатора, повітря, парогазову суміш тощо. Обслуговує відстійники, насоси, газодувки тощо. Перекачує готовий продукт в ємкості для зберігання. Готує устаткування, системи автоматики та комунікацій до роботи. Виводить контактні апарати на робочий режим. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу окислення метилетилпіридину, ефірних масел та продуктів їх перероблення хромовою сумішшю, жирних кислот, парафіну, нафталіну, хлористого тіонілу, адіпінової кислоти, циклогексанону, циклогексанолу, ізопропілового ізоамілового і метилового спиртів, слабкої азотної кислоти або ведення процесу окислення у виробництві надперекису калію, капролактаму, синтетичного папаверину, амінозину, оцтової кислоти та оцтового ангідриду; окислення пікаліну меланжем у виробництві ізонікотинової кислоти; ведення процесу окислення у виробництві брому та бромзаліза.