* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник окислення 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника окислення 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці окислення, отримання напівпродуктів; будову та конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему засобів автоматики, арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, каталізатора, окислювачів реакційної маси, отриманих продуктів; технологічний режим і правила його регулювання; державні стандарти на сировину та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту, яке підлягає котлонагляду або технагляду.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес окислення з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує апаратниками перегонки у виробництві ізовалеріанового альдегіду, ізовалеріанової кислоти. Контролює роботу і стан всього устаткування дільниці окислення, дотримання технологічного регламенту окислення, вихід та якість реакційної маси, напівпродуктів і продуктів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, дистанційного керування з центрального пульта керування і за результатами хімічних аналізів. Керує пуском та зупинкою контактних апаратів, апаратів окислення всіх типів та іншого устаткування на дільниці, яка обслуговується. Розраховує співвідношення компонентів. Провадить контрольні аналізи. Веде облік витрат сировини та кількості отриманої продукції. Обслуговує реактори всіх типів, випарники, відстійники, конденсатори, осушники, холодильники, насоси, вакуум-насоси та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, припливно-витяжні та аварійні системи вентиляції, трубопроводи та комунікації. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення процесу окислення циклогексану.