Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з безпеки руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля; правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту; Правила дорожнього руху; діюче законодавство, інструкції, положення, накази, розпорядження з питань безпеки руху; основи економіки, організації виробництва і праці в автопідприємствах; порядок і правила ведення обліку та звітності щодо безпеки руху; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює систематичний контроль за виконанням усіма працівниками автотранспортного підприємства правил дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів (спецмашин), інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки руху. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП), укріплення трудової і транспортної дисципліни. Аналізує причини, які викликають ДТП, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення. Бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місця. Контролює роботу водіїв на лінії і робить записи у дорожніх документах про виявлені порушення. Проводить у колективі розгляд ДТП і допущених водіями порушень правил дорожнього руху. Здійснює зв'язок з органами державної інспекції (ДАІ) та організовує впровадження їх рекомендацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на підприємстві. Не рідше одного разу на місяць звіряє порушення правил дорожнього руху, допущених водіями підприємства, в органах ДАІ. Організовує згідно із затвердженою програмою проведення занять з водіями щодо безпеки і правил дорожнього руху. Контролює проведення стажування водіїв у відповідних підрозділах (колонах) підприємств. Розробляє тексти місячних інструктажів водіїв у підрозділах (колонах), контролює проведення інструктажів. Веде встановлений облік і звітність щодо безпеки руху. Бере участь у роботі громадської комісії з контролю за безпекою дорожнього руху. Надає допомогу начальникам підрозділів (колон) у проведенні організаційно-технічних та профілактичних заходів щодо запобігання ДТП, зміцнення трудової і транспортної дисципліни.