* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний педагог-організатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога-організатора I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинні законодавчі і нормативні акти державних органів; накази, розпорядження керівництва житлової організації щодо виховної та культурно-масової роботи з населенням за місцем проживання; педагогіку; основи етики та естетики, вікової психології та гігієни; форми і методи виховної роботи; методику навчання, технічні засоби навчання; основи профорієнтаційної роботи; правила ведення документації; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує всю виховну, спортивну і культурно-масову роботу з дітьми і дорослим населенням за місцем проживання. Розробляє місячні плани роботи з дітьми, підлітками і дорослим населенням, плани роботи клубів з підготовки до нового навчального року і літнього оздоровлення дітей, а також заходи щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед неповнолітніх. Залучає до роботи в установленому порядку кваліфікованих тренерів, спортсменів, спеціалістів різного профілю, діячів науки і культури. Складає розклад занять і забезпечує регулярність роботи гуртків, секцій, клубів, проведення масових культурних заходів, спортивних змагань. Залучає до занять за інтересами і до трудової діяльності, в першу чергу дітей і підлітків з багатодітних, неблагополучних, малозабезпечених сімей, а також підлітків, що перебувають на обліку в організації зі справ неповнолітніх. Бере участь в організації літнього відпочинку дітей і підлітків (оздоровчі табори, клуби, туристичні походи), допомагає в працевлаштуванні на час літніх канікул. Вирішує питання використання для роботи спортивних баз, парків, шкільних залів, установ культури тощо. Розвиває ділові стосунки з підприємствами, комерційними та іншими організаціями району, залучає їх до благодійності та створення умов для відпочинку, праці та заробітку підлітків, надання допомоги в оздоровленні дітей. Вносить пропозиції щодо впровадження нових форм і методів організації вільного часу населення за місцем проживання. Бере участь у роботі ради громадськості мікрорайону, педагогічних рад шкіл, батьківських комітетів під час розгляду питань, пов'язаних з вихованням населення за місцем проживання.