Інструкція для посади "Провідний педагог-організатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний педагог-організатор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога-організатора I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні законодавчі і нормативні акти державних органів;
      - накази, розпорядження керівництва житлової організації щодо виховної та культурно-масової роботи з населенням за місцем проживання;
      - педагогіку;
      - основи етики та естетики, вікової психології та гігієни;
      - форми і методи виховної роботи;
      - методику навчання, технічні засоби навчання;
      - основи профорієнтаційної роботи;
      - правила ведення документації;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний педагог-організатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний педагог-організатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний педагог-організатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний педагог-організатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує всю виховну, спортивну і культурно-масову роботу з дітьми і дорослим населенням за місцем проживання.

2.2. Розробляє місячні плани роботи з дітьми, підлітками і дорослим населенням, плани роботи клубів з підготовки до нового навчального року і літнього оздоровлення дітей, а також заходи щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед неповнолітніх.

2.3. Залучає до роботи в установленому порядку кваліфікованих тренерів, спортсменів, спеціалістів різного профілю, діячів науки і культури.

2.4. Складає розклад занять і забезпечує регулярність роботи гуртків, секцій, клубів, проведення масових культурних заходів, спортивних змагань.

2.5. Залучає до занять за інтересами і до трудової діяльності, в першу чергу дітей і підлітків з багатодітних, неблагополучних, малозабезпечених сімей, а також підлітків, що перебувають на обліку в організації зі справ неповнолітніх.

2.6. Бере участь в організації літнього відпочинку дітей і підлітків (оздоровчі табори, клуби, туристичні походи), допомагає в працевлаштуванні на час літніх канікул.

2.7. Вирішує питання використання для роботи спортивних баз, парків, шкільних залів, установ культури тощо.

2.8. Розвиває ділові стосунки з підприємствами, комерційними та іншими організаціями району, залучає їх до благодійності та створення умов для відпочинку, праці та заробітку підлітків, надання допомоги в оздоровленні дітей.

2.9. Вносить пропозиції щодо впровадження нових форм і методів організації вільного часу населення за місцем проживання.

2.10. Бере участь у роботі ради громадськості мікрорайону, педагогічних рад шкіл, батьківських комітетів під час розгляду питань, пов'язаних з вихованням населення за місцем проживання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний педагог-організатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний педагог-організатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний педагог-організатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний педагог-організатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний педагог-організатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний педагог-організатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний педагог-організатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний педагог-організатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний педагог-організатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний педагог-організатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.