* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний інженер садово-паркового господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера садово-паркового господарства I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань зеленого будівництва та утримання зелених насаджень; основи проектування об'єктів зеленого будівництва та технологію виробничих процесів створення та утримання різних видів зелених насаджень; стандарти на садивний матеріал; будівельні норми і правила; передовий досвід у галузі зеленого будівництва та утримання зелених насаджень; асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав; технологічні характеристики машин і механізмів, що використовуються під час створення та догляду системи зелених насаджень; основи економіки, організації виробництва та праці, систему оплати і нормування праці у зеленому господарстві; норми і правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє керівництво зеленим будівництвом, формуванням зелених насаджень різного функціонального призначення. Контролює виконання робіт з утримання озеленювальних об'єктів, готує необхідну документацію для виконання цих робіт. Розробляє проекти поточних і перспективних планів робіт з озеленення міста та утримання зелених насаджень. Контролює якість та дотримання технології виконуваних робіт, використання машин і механізмів за призначенням. Здійснює приймання площ під озеленення від замовника, розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення. Бере участь у розробленні заходів щодо наукової організації праці, підвищення продуктивності та якості робіт, культури виробництва. Сприяє впровадженню у виробництво передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо озеленення міст та утримання зелених насаджень. Провадить роботу з підвищення кваліфікації кадрів.