* *
Інструкція для посади "Провідний інженер садово-паркового господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер садово-паркового господарства" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера садово-паркового господарства I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань зеленого будівництва та утримання зелених насаджень;
      - основи проектування об'єктів зеленого будівництва та технологію виробничих процесів створення та утримання різних видів зелених насаджень;
      - стандарти на садивний матеріал;
      - будівельні норми і правила;
      - передовий досвід у галузі зеленого будівництва та утримання зелених насаджень;
      - асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав;
      - технологічні характеристики машин і механізмів, що використовуються під час створення та догляду системи зелених насаджень;
      - основи економіки, організації виробництва та праці, систему оплати і нормування праці у зеленому господарстві;
      - норми і правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер садово-паркового господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер садово-паркового господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер садово-паркового господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер садово-паркового господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво зеленим будівництвом, формуванням зелених насаджень різного функціонального призначення.

2.2. Контролює виконання робіт з утримання озеленювальних об'єктів, готує необхідну документацію для виконання цих робіт.

2.3. Розробляє проекти поточних і перспективних планів робіт з озеленення міста та утримання зелених насаджень.

2.4. Контролює якість та дотримання технології виконуваних робіт, використання машин і механізмів за призначенням.

2.5. Здійснює приймання площ під озеленення від замовника, розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення.

2.6. Бере участь у розробленні заходів щодо наукової організації праці, підвищення продуктивності та якості робіт, культури виробництва.

2.7. Сприяє впровадженню у виробництво передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо озеленення міст та утримання зелених насаджень.

2.8. Провадить роботу з підвищення кваліфікації кадрів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер садово-паркового господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер садово-паркового господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер садово-паркового господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер садово-паркового господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер садово-паркового господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер садово-паркового господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер садово-паркового господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер садово-паркового господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер садово-паркового господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер садово-паркового господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.