Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічної підготовки виробництва, напрями і перспективи розвитку підприємства; технологію робіт із забезпечення зовнішнього освітлення; виробничі потужності і режими роботи обладнання; правила технічної експлуатації електричних станцій та електромереж, правила технічної безпеки електроустановок; технічні вимоги до матеріалів, які використовуються під час ремонтів та експлуатації електромереж та електрообладнання; порядок прийому обладнання в експлуатацію; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки виробництва, організації праці та управління; основи економіки, трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує технічну підготовку виробництва, забезпечує економію матеріальних, фінансових і трудових витрат під час ремонтів та експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення. Координує роботу експлуатаційно-технічних служб підприємства щодо випробування нових технічних засобів, комплексної механізації та автоматизації виробництва, планування і впровадження науково-технічних досягнень, нової техніки і прогресивної технології. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази. Контролює виконання експлуатаційно-технічними підрозділами робіт з ремонту й експлуатації мереж. Керує розробленням технічних завдань на проектування нових мереж зовнішнього освітлення, споруд, технічних засобів, а також на розширення, розвиток і реконструкцію діючих. Організовує виконання плану капітальних і поточних ремонтів мереж та організаційно-технічних заходів, спрямованих на безаварійну, безпечну й економічну роботу підприємства. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію щодо модернізації обладнання і раціоналізації робочих місць. Бере участь у розробленні і впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих технологій, нових ефективніших джерел світла і приладів керування зовнішнім освітленням, прогресивних норм витрати сировини і матеріалів. Здійснює контроль за укладанням і виконанням договорів зі сторонніми підприємствами щодо будівництва нових і реконструкції діючих мереж зовнішнього освітлення, впровадження нової техніки і прогресивних технологій. Планує відімкнення мереж зовнішнього освітлення для виконання планово-запобіжних ремонтів, розробляє заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Контролює відповідність капітального будівництва технічним проектам і вчасність внесення до них змін, необхідність яких виникає в процесі будівництва. Спрямовує діяльність підрозділів, які займаються питаннями стандартизації, метрологічного забезпечення, упровадженням обчислювальної техніки, науково-технічною інформацією, а також організацією патентно-винахідницької роботи. Керує робітниками відділу і спрямовує діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технічну підготовку виробництва.