Інструкція для посади "Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічної підготовки виробництва, напрями і перспективи розвитку підприємства;
      - технологію робіт із забезпечення зовнішнього освітлення;
      - виробничі потужності і режими роботи обладнання;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій та електромереж, правила технічної безпеки електроустановок;
      - технічні вимоги до матеріалів, які використовуються під час ремонтів та експлуатації електромереж та електрообладнання;
      - порядок прийому обладнання в експлуатацію;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки виробництва, організації праці та управління;
      - основи економіки, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує технічну підготовку виробництва, забезпечує економію матеріальних, фінансових і трудових витрат під час ремонтів та експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення.

2.2. Координує роботу експлуатаційно-технічних служб підприємства щодо випробування нових технічних засобів, комплексної механізації та автоматизації виробництва, планування і впровадження науково-технічних досягнень, нової техніки і прогресивної технології.

2.3. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази.

2.4. Контролює виконання експлуатаційно-технічними підрозділами робіт з ремонту й експлуатації мереж.

2.5. Керує розробленням технічних завдань на проектування нових мереж зовнішнього освітлення, споруд, технічних засобів, а також на розширення, розвиток і реконструкцію діючих.

2.6. Організовує виконання плану капітальних і поточних ремонтів мереж та організаційно-технічних заходів, спрямованих на безаварійну, безпечну й економічну роботу підприємства.

2.7. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію щодо модернізації обладнання і раціоналізації робочих місць.

2.8. Бере участь у розробленні і впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих технологій, нових ефективніших джерел світла і приладів керування зовнішнім освітленням, прогресивних норм витрати сировини і матеріалів.

2.9. Здійснює контроль за укладанням і виконанням договорів зі сторонніми підприємствами щодо будівництва нових і реконструкції діючих мереж зовнішнього освітлення, впровадження нової техніки і прогресивних технологій.

2.10. Планує відімкнення мереж зовнішнього освітлення для виконання планово-запобіжних ремонтів, розробляє заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

2.11. Контролює відповідність капітального будівництва технічним проектам і вчасність внесення до них змін, необхідність яких виникає в процесі будівництва.

2.12. Спрямовує діяльність підрозділів, які займаються питаннями стандартизації, метрологічного забезпечення, упровадженням обчислювальної техніки, науково-технічною інформацією, а також організацією патентно-винахідницької роботи.

2.13. Керує робітниками відділу і спрямовує діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технічну підготовку виробництва.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничо-технічного відділу підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.