* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації експлуатації та ремонту житлового фонду I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні і нормативні матеріали щодо діяльності житлових підприємств (організацій); правила і норми технічної експлуатації і ремонту житлового фонду; БНіП; досвід роботи передових житлових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує та організовує роботу з ремонту житлових будинків, що перебувають на обслуговуванні підприємства (організації) житлового господарства. Забезпечує ремонт житлового фонду згідно з чинними технічними умовами та вимогами, підготовку житлового фонду до сезонної експлуатації. Розробляє графіки профілактичного обслуговування та ремонтів, контролює їх виконання. Забезпечує своєчасний відбір будинків для ремонту, готує вихідні матеріали для складання технічної документації на їх ремонт. Контролює забезпечення високої якості і технологічну послідовність виконання ремонтно-будівельних робіт, дотримання будівельних норм і правил та технічних умов на виконання робіт. Організовує роботу з герметизації інженерних вводів у житлові будинки та стиків панелей контролює їх стан. Бере участь у прийманні будинків та інженерного обладнання після будівництва, ремонту і реконструкції. Контролює обсяги і якість виконаних робіт і правильність витрачання матеріалів Забезпечує виконання планів впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів. Своєчасно вносить зміни у технічну документацію (технічні паспорти, виконавчі креслення системи опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електромережі тощо), забезпечує її збереженість. Складає перспективні і поточні плани встановлення нових ліфтів. Забезпечує заміну застарілих та зношених ліфтів. Організовує ремонт приміщень підліткових клубів, дитячих майданчиків. Бере участь у підготовці матеріалів для укладання договорів на оренду нежилих приміщень і договорів з підрядчиками про виконання ремонту будинків. Контролює виконання графіків профілактичних оглядів конструкцій та інженерного обладнання, правильність оформлення ремонтів за замовленнями населення. Приймає громадян і розглядає їх заявки з питань технічного обслуговування і ремонту житлового фонду. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Зупиняє роботи, що здійснюються з відхиленнями від БНіП, порушенням технології і правил безпечного ведення робіт.