* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації експлуатації та ремонту житлового фонду I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні і нормативні матеріали щодо діяльності житлових підприємств (організацій);
      - правила і норми технічної експлуатації і ремонту житлового фонду;
      - БНіП;
      - досвід роботи передових житлових підприємств;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує та організовує роботу з ремонту житлових будинків, що перебувають на обслуговуванні підприємства (організації) житлового господарства.

2.2. Забезпечує ремонт житлового фонду згідно з чинними технічними умовами та вимогами, підготовку житлового фонду до сезонної експлуатації.

2.3. Розробляє графіки профілактичного обслуговування та ремонтів, контролює їх виконання.

2.4. Забезпечує своєчасний відбір будинків для ремонту, готує вихідні матеріали для складання технічної документації на їх ремонт.

2.5. Контролює забезпечення високої якості і технологічну послідовність виконання ремонтно-будівельних робіт, дотримання будівельних норм і правил та технічних умов на виконання робіт.

2.6. Організовує роботу з герметизації інженерних вводів у житлові будинки та стиків панелей контролює їх стан.

2.7. Бере участь у прийманні будинків та інженерного обладнання після будівництва, ремонту і реконструкції.

2.8. Контролює обсяги і якість виконаних робіт і правильність витрачання матеріалів Забезпечує виконання планів впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів.

2.9. Своєчасно вносить зміни у технічну документацію (технічні паспорти, виконавчі креслення системи опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електромережі тощо), забезпечує її збереженість.

2.10. Складає перспективні і поточні плани встановлення нових ліфтів.

2.11. Забезпечує заміну застарілих та зношених ліфтів.

2.12. Організовує ремонт приміщень підліткових клубів, дитячих майданчиків.

2.13. Бере участь у підготовці матеріалів для укладання договорів на оренду нежилих приміщень і договорів з підрядчиками про виконання ремонту будинків.

2.14. Контролює виконання графіків профілактичних оглядів конструкцій та інженерного обладнання, правильність оформлення ремонтів за замовленнями населення.

2.15. Приймає громадян і розглядає їх заявки з питань технічного обслуговування і ремонту житлового фонду.

2.16. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту.

2.17. Зупиняє роботи, що здійснюються з відхиленнями від БНіП, порушенням технології і правил безпечного ведення робіт.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.