* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності підприємства; перспективи і напрями розвитку підприємства; будову електроустановок і правила їх експлуатації; правила технічної експлуатації електростанцій і електромереж, охорони праці під час експлуатації електроустановок; порядок підготовки договорів зі сторонніми організаціями; режими роботи обладнання підприємства; порядок планування ремонтних робіт, технологію ремонтних робіт; основи програмування, керівні матеріали щодо розроблення та оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств зовнішнього освітлення; основи економіки; організацію виробництва; основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічну підготовку виробництва, підвищення продуктивності праці і якості робіт у процесі експлуатації електричних мереж. Контролює виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на безаварійну, безпечну й економічну роботу підприємства. Розробляє і контролює виконання плану впровадження нової техніки на підприємстві, комплексної механізації та автоматизації виробництва. Бере участь у випробуванні та впровадженні у виробництво ефективніших джерел світла, перспективних технологій, приладів керування зовнішнім освітленням. Розробляє технічні завдання на проектування нових і таких, що реконструюються, споруд і електромереж зовнішнього освітлення, розглядає проектну документацію і подає пропозиції щодо її погодження. Організовує підготовку матеріалів для укладання договорів зі сторонніми підприємствами про будівництво і реконструкцію споруд і мереж зовнішнього освітлення, контролює виконання укладених договорів. Забезпечує спільно з начальниками експлуатаційно-технічних підрозділів паспортизацію електромереж зовнішнього освітлення. Погоджує провезення негабаритних вантажів, топографічні та геодезичні зйомки, ордери на виконання земельних робіт, приєднання нових електромереж до існуючих мереж підприємства. Бере участь у розробленні планів капітального і поточного ремонтів електромереж, модернізації і заміни діючого обладнання, в укладанні графіків планово-запобіжного ремонту мереж зовнішнього освітлення. Контролює забезпечення експлуатаційно-технічних підрозділів підприємства технічною документацією, інструкціями, схемами, журналами тощо.