* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності підприємства;
      - перспективи і напрями розвитку підприємства;
      - будову електроустановок і правила їх експлуатації;
      - правила технічної експлуатації електростанцій і електромереж, охорони праці під час експлуатації електроустановок;
      - порядок підготовки договорів зі сторонніми організаціями;
      - режими роботи обладнання підприємства;
      - порядок планування ремонтних робіт, технологію ремонтних робіт;
      - основи програмування, керівні матеріали щодо розроблення та оформлення технічної документації;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств зовнішнього освітлення;
      - основи економіки;
      - організацію виробництва;
      - основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технічну підготовку виробництва, підвищення продуктивності праці і якості робіт у процесі експлуатації електричних мереж.

2.2. Контролює виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на безаварійну, безпечну й економічну роботу підприємства.

2.3. Розробляє і контролює виконання плану впровадження нової техніки на підприємстві, комплексної механізації та автоматизації виробництва.

2.4. Бере участь у випробуванні та впровадженні у виробництво ефективніших джерел світла, перспективних технологій, приладів керування зовнішнім освітленням.

2.5. Розробляє технічні завдання на проектування нових і таких, що реконструюються, споруд і електромереж зовнішнього освітлення, розглядає проектну документацію і подає пропозиції щодо її погодження.

2.6. Організовує підготовку матеріалів для укладання договорів зі сторонніми підприємствами про будівництво і реконструкцію споруд і мереж зовнішнього освітлення, контролює виконання укладених договорів.

2.7. Забезпечує спільно з начальниками експлуатаційно-технічних підрозділів паспортизацію електромереж зовнішнього освітлення.

2.8. Погоджує провезення негабаритних вантажів, топографічні та геодезичні зйомки, ордери на виконання земельних робіт, приєднання нових електромереж до існуючих мереж підприємства.

2.9. Бере участь у розробленні планів капітального і поточного ремонтів електромереж, модернізації і заміни діючого обладнання, в укладанні графіків планово-запобіжного ремонту мереж зовнішнього освітлення.

2.10. Контролює забезпечення експлуатаційно-технічних підрозділів підприємства технічною документацією, інструкціями, схемами, журналами тощо.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з підготовки виробництва підприємства зовнішнього освітлення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.