Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Контролер водопровідного господарства 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і технічні характеристики водомірних лічильників усіх систем і калібрів, установлених на водопровідній мережі; чинні тарифи і порядок розрахунків з абонентами в разі звичайного і лімітованого водокористуванні; правила регулювання напірних засувок; складання актів про технічний стан водомірних лічильників; правила і норми охорони праці під час обслуговування водомірних вузлів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює роботу і знімає показання водомірних лічильників усіх систем і калібрів, установлених на водопровідній мережі. Здійснює розрахунки за використану воду згідно з чинними тарифами і оформляє рахунки за установленою формою. Регулює напірні засувки вручну на водопровідних вводах, а також у колодязях. Пломбує обвідні засувки на водомірних вузлах. Визначає наявність води через несправні сантехприлади в абонентів, на вводах і на внутрішньодворових мережах. Виявляє неоформлених абонентів. Контролює додержання абонентами правил і норм користування водопроводом.