Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора на пісколовках та жироловках 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи різних систем пісколовок, гідроелеваторів, механізмів для переміщення піску, контрольно-вимірювальних приладів; схему технологічних трубопроводів і арматури на них; способи ліквідації засмічень піскопроводів і гідроелеваторів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує пісколовки та жироловки потужністю понад 500 тис.куб.м на добу. Установлює режими роботи пісколовок, подання води, повітря, відкачування піскової пульпи. Обслуговує насосні установки, гідроелеватори, високонапірні насоси, механізми для переміщення піску, піскопроводи та арматуру в колодязях. Ліквідує засмічення гідроелеваторів і піскопроводів. Веде журнали обліку роботи споруд і обладнання згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виконує профілактичний і поточний ремонти обладнання і керує роботою операторів нижчих розрядів.