Інструкція для посади "Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора на пісколовках та жироловках 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи різних систем пісколовок, гідроелеваторів, механізмів для переміщення піску, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему технологічних трубопроводів і арматури на них;
      - способи ліквідації засмічень піскопроводів і гідроелеваторів.

1.4. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує пісколовки та жироловки потужністю понад 500 тис.куб.м на добу.

2.2. Установлює режими роботи пісколовок, подання води, повітря, відкачування піскової пульпи.

2.3. Обслуговує насосні установки, гідроелеватори, високонапірні насоси, механізми для переміщення піску, піскопроводи та арматуру в колодязях.

2.4. Ліквідує засмічення гідроелеваторів і піскопроводів.

2.5. Веде журнали обліку роботи споруд і обладнання згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Виконує профілактичний і поточний ремонти обладнання і керує роботою операторів нижчих розрядів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор на пісколовках та жироловках 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.