Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер-енергетик II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера-енергетика не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства; організацію енергетичного обслуговування підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування; єдину систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації обладнання; організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту електричного устаткування; порядок складання заявок на енергоресурси, обладнання, матеріали, запасні частини, інструмент; правила здавання обладнання в ремонт і приймання після ремонту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування електричних і теплових мереж, повітроводів і газопроводів цеху. Здійснює розрахунки потреби підприємства в електричній, тепловій та інших видів енергії. Бере участь у розробленні норм їх витрати, режиму роботи структурних підрозділів підприємства, виходячи з установлених витратних лімітів на енергію. Розробляє заходи щодо економії енергоресурсів, затверджує їх в установленому порядку, здійснює контроль за виконанням цих заходів. Готує висновки щодо проектів на нове будівництво, реконструкцію та модернізацію систем електропостачання підприємства. Організовує підготовку календарних планів (графіків) оглядів, перевірок і ремонту електроустаткування, заявок на його ремонт спеціалізованими організаціями, на ліміти енергоспоживання та приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж, на одержання необхідного для експлуатації енергоустаткування, а також планово-запобіжних і поточних ремонтів матеріалів, запасних частин, інструментів, вимірювальних приладів тощо. Бере участь у випробуваннях і прийманні електроустановок і мереж у промислову експлуатацію. Вивчає умови роботи енергоустаткування, виявляє причини передчасного зносу, готує пропозиції щодо підвищення надійності та економічності його роботи, аналізує причини втрат усіх видів енергії і палива. Готує устаткування, трубопроводи, які працюють під тиском, електроустановки та інші об'єкти енергогосподарства для приймання в експлуатацію, перевірки та обстеження органами Держтехнагляду. Контролює дотримання інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за енергоустаткуванням та енергетичними мережами. Бере участь у розслідуванні причин аварій, відімкнень електроенергії та розробляє заходи для їх ліквідації та запобігання, створення безпечних умов праці. Організовує облік наявності електроустаткування, витрат усіх видів енергії, аварій. Здійснює контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, інструкцій щодо експлуатації енергетичного устаткування електричних і теплових мереж.