Категорія - Фахівці |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Суфлер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: специфіку роботи творчого складу; режисерське рішення та побудову вистав, мізансцен; темп та ритм вимовлення тексту, паузи, музичні і шумові моменти; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у репетиціях і всіх виставах. Стежить за режисерським екземпляром п`єси за дотриманням послідовності вимовлення виконавцями всього тексту ролі та надає їм у разі потреби допомогу. Стежить за наявністю вивірених екземплярів п`єс та текстів ролей. В окремих випадках читає клавір твору, що виконується.