Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Головний інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, постанови та рішення Кабінету Міністрів України, що є визначальними для капітального будівництва; постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні матеріали, що стосуються діяльності будівельної організації; перспективи технічного й економічного розвитку галузі й організації; технологію будівельного виробництва; організацію виробництва, праці й управління; порядок укладання та виконання контрактів і угод; будівельні норми й правила, державні стандарти й технічні умови; досягнення науки і техніки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі технології й організації будівельного виробництва; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи економіки, цивільного та трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації. Визначає технічну політику і перспективи розвитку індустріалізації та спеціалізації будівельного виробництва, удосконалення його технології. Сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації виробництва, поліпшенню якості робіт. Забезпечує ефективне використання виробничих фондів, безперебійну експлуатацію, ремонт і модернізацію будівельної техніки; здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни, будівельних норм і правил, вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує розробленням заходів щодо дбайливого використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, створення сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури будівельного виробництва. Організовує розроблення та впровадження проектів виконання робіт. Укладає угоди з науково-дослідними, проектними організаціями та вищими учбовими закладами на проведення науково-дослідних робіт з метою розроблення і впровадження нової техніки, матеріалів, передової технології, здійснює контроль за їх виконанням. Вживає заходів щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки, механізації й автоматизації управлінських робіт. Організовує роботу з охорони праці, раціоналізації та винахідництва, технічної інформації та пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. Бере участь у обговоренні причин аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх усування та запобігання їм. Забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, перевірку знань правил і норм з охорони праці працівниками підрозділів. Керує технічними службами будівельної організації. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища. Є першим заступником керівника будівельної організації.