Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Керуючий трестом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років; спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, перспективи технічного та економічного розвитку галузі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); основи планування, статистики, оплати праці, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує відповідно до чинного законодавства всіма видами діяльності будівельного тресту, управління, організації (далі - організація). Організовує безпосередньо та через функціональні підрозділи роботу й ефективну взаємодію виробничих і обслуговуючих підрозділів, спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих техніко-економічних показників, розвиток й удосконалення будівельного виробництва. Визначає технічні, технологічні, фінансові та інші можливості організації для участі її у тендерах (конкурсах). Забезпечує високоприбуткову діяльність організації, ефективне використання й зберігання закріпленого за нею майна, а також виконання всіх завдань, передбачених статутом і контрактом, зобов'язань перед державним бюджетом, установою фінансуючого банку, замовниками. Впроваджує в практику досягнення науково-технічного прогресу. Вживає заходів щодо зниження витрат сировини, палива, енергії та матеріалів, підвищення продуктивності праці, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи щодо забезпечення будівельної організації кваліфікованими кадрами, соціального розвитку колективу, ефективного використання знань та досвіду працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам виробничих одиниць, а також керівникам функціональних і виробничих підрозділів. Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань діяльності організації, розроблення, складання та виконання колективного договору. Впроваджує в життя рішення Кабінету Міністрів України з питань будівництва.