Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер-енергетик I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-енергетика II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства; організацію енергетичного обслуговування підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування; єдину систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації обладнання; організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту електричного устаткування; порядок складання заявок на енергоресурси, обладнання, матеріали, запасні частини, інструмент; правила здавання обладнання в ремонт і приймання після ремонту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює режими роботи джерел теплопостачання та допоміжного обладнання, виробництва і відпуск теплової енергії відповідно до температури зовнішнього повітря. Дає вказівки щодо дотримання режимів, обов'язкові для експлуатаційного персоналу в разі відхилення або порушення роботи теплоенергетичного устаткування. Здійснює контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів, режимом виробництва теплової енергії та її розподілом між окремими споживачами. Веде облік скарг і претензій споживачів теплової енергії і вживає заходів щодо ліквідації недоліків у теплопостачанні у найкоротші строки. Забезпечує економію паливно-енергетичних ресурсів, розроблює заходи щодо їх економії і контролює виконання. Контролює наявність і збереженість технічної документації щодо експлуатації котлів, хімводоочищення, дезаераційних підживлювальних установок, центральних теплопунктів (ЦТВ) та індивідуальних теплопунктів ІТП, режимних карт з котельно-допоміжного обладнання, теплових мереж, ЦТП, ІТП, схем технологічних трубопроводів котелень ЦТП та ІТП, схем газопостачання котелень і тягодуттьового тракту, схем теплопостачання теплового району і ЦТП, технічного звіту про налагодження котлів, мереж. У разі потреби вносить корективи та оновлює технічну документацію. Контролює ведення обліку виробництва тепла на котельнях ЦТП, а також обліку споживання енергоресурсів. Бере участь у виконанні заходів для налагодження теплових мереж, у гідравлічних випробуваннях теплових мереж.