Інструкція для посади "Інженер-енергетик I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-енергетик I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-енергетика II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства;
      - організацію енергетичного обслуговування підприємства;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації обладнання;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту електричного устаткування;
      - порядок складання заявок на енергоресурси, обладнання, матеріали, запасні частини, інструмент;
      - правила здавання обладнання в ремонт і приймання після ремонту;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інженер-енергетик I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-енергетик I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-енергетик I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-енергетик I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює режими роботи джерел теплопостачання та допоміжного обладнання, виробництва і відпуск теплової енергії відповідно до температури зовнішнього повітря.

2.2. Дає вказівки щодо дотримання режимів, обов'язкові для експлуатаційного персоналу в разі відхилення або порушення роботи теплоенергетичного устаткування.

2.3. Здійснює контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів, режимом виробництва теплової енергії та її розподілом між окремими споживачами.

2.4. Веде облік скарг і претензій споживачів теплової енергії і вживає заходів щодо ліквідації недоліків у теплопостачанні у найкоротші строки.

2.5. Забезпечує економію паливно-енергетичних ресурсів, розроблює заходи щодо їх економії і контролює виконання.

2.6. Контролює наявність і збереженість технічної документації щодо експлуатації котлів, хімводоочищення, дезаераційних підживлювальних установок, центральних теплопунктів (ЦТВ) та індивідуальних теплопунктів ІТП, режимних карт з котельно-допоміжного обладнання, теплових мереж, ЦТП, ІТП, схем технологічних трубопроводів котелень ЦТП та ІТП, схем газопостачання котелень і тягодуттьового тракту, схем теплопостачання теплового району і ЦТП, технічного звіту про налагодження котлів, мереж.

2.7. У разі потреби вносить корективи та оновлює технічну документацію.

2.8. Контролює ведення обліку виробництва тепла на котельнях ЦТП, а також обліку споживання енергоресурсів.

2.9. Бере участь у виконанні заходів для налагодження теплових мереж, у гідравлічних випробуваннях теплових мереж.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-енергетик I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-енергетик I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-енергетик I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-енергетик I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-енергетик I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-енергетик I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-енергетик I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-енергетик I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-енергетик I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-енергетик I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.